Menu
Obec Baláže
obecBaláže
hore

Archív faktúry

Faktúry 2012

 Faktúry 2012

 

12/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 12/2012
Označenie faktúry: 0125101390 (130/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za december
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

 

12/2012 Zber komunálneho odpadu (280 €)  
Dátum zverejnenia: 12/2012
Označenie faktúry: 0125101464 (129/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 280 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za december
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

11/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 € )  
Dátum zverejnenia: 11/2012
Označenie faktúry: 0125101252
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za november
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

11/2012 Zber komunálneho odpadu (253,25 € )  
Dátum zverejnenia: 11/2012
Označenie faktúry: 0125101260
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 253,25 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za november
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

11/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 11/2012
Označenie faktúry: SH/683/2012 (122/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci november
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

6.11.2012 Tlačivá za Daň z nehnuteľnosti (72,60 € )  
Dátum zverejnenia: 6.11.2012
Označenie faktúry: 533225 ( 119/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: INPROST spol.s.r.o.
Cena: 72,6 €
Popis faktúry: tlačivá s 25% zľavou
Daň z nehnuteľnosti
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 10/2012
Označenie faktúry: 0125101137 ( 117/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za október
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10/2012 Zber komunálneho odpadu         (367,39 €)  
Dátum zverejnenia: 10/2012
Označenie faktúry: 0125101091 ( 118/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 367,39 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za október
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 10/2012
Označenie faktúry: SH/597/2012 (115/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci október
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.10.-31.10.2012 Hlasové služby (10,49 €)  
Dátum zverejnenia: 1.10.2012-31.10.2012
Označenie faktúry: 4312100159
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena: 10,49 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.10.-31.10.2012 Hlasové služby (14,98 €)  
Dátum zverejnenia: 1.10.2012-31.10.2012
Označenie faktúry: 9743994759 (116/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 14,98 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.10.2012- 18.1.2013 Úhrada poistného (132,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.10.2012-18.1.2013
Označenie faktúry: 101/12
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.
Cena: 132,13 €
Popis faktúry: avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

11.10.2012 Odvoz kontajnerov (293,45 €)  
Dátum zverejnenia: 11.10.2012
Označenie faktúry: 321119 (110/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: ICEKO-ONYX. s.r.o.
Cena: 293,45 €
Popis faktúry: Odvoz kontajnerov, uskladnenie odpadu,
poplatok za uskladnenie odpadu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

 

9/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 9/2012
Označenie faktúry: SH/536/2012 (103/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci september
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9/2012 Zber komunálneho odpadu (246,11 €)  
Dátum zverejnenia: 9/2012
Označenie faktúry: 0125101010 ( 104/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 246,11 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za september
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 9/2012
Označenie faktúry: 0125101059 ( 105/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za september
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.9.-30.9. 2012 Hlasové služby (4,30 €)  
Dátum zverejnenia: 1.9.2012-30.9.2012
Označenie faktúry: 4312085995 (106/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena: 4,30 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.9.-30.9. 2012 Hlasové služby (23,65 €)  
Dátum zverejnenia: 1.9.2012-30.9.2012
Označenie faktúry: 9743006678 (107/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 23,65 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

25.9.2012 Prenájom pozemku (33,20 €)  
Dátum zverejnenia: 25.9.2012
Označenie faktúry: VF2012004
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Priechod
Cena: 33,20 €
Popis faktúry: prenájom pozemku
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3.11.2011- 4.9.2012 SSE (nedoplatok 602,5 €)  
Dátum zverejnenia: 3.11.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1320870011 (94/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 602,5 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- nedoplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

20.9.2011- 4.9.2012 SSE (preplatok 1,11 €)  
Dátum zverejnenia: 20.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1207794022 (98/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 1,11 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- preplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8.9.2011- 4.9.2012 SSE (preplatok 15,31 €)  
Dátum zverejnenia: 8.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1207793021(99/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 15,31€
Popis faktúry: odber elektrickej energie- preplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8.9.2011- 4.9.2012 SSE (nedoplatok 16,68 €)  
Dátum zverejnenia: 8.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1314771016 (100/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 16,68 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- nedoplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8.9.2011- 4.9.2012 SSE (preplatok 28,3 €)  
Dátum zverejnenia: 8.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1207797022 (97/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 28,3 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- preplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8.9.2011- 4.9.2012 SSE (preplatok 600,3 €)  
Dátum zverejnenia: 8.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1207798022 (96/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 600,3 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- preplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8.9.2011- 4.9.2012 SSE (preplatok 45,3 €)  
Dátum zverejnenia: 8.9.2011-4.9.2012
Označenie faktúry: 1207801023 (95/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s.
Cena: 45,3 €
Popis faktúry: odber elektrickej energie- preplatok
Dokumenty:
faktúra.jpg
faktúra.jpg

 

8/2012 Zber komunálneho odpadu  (247,90 €)  
Dátum zverejnenia: 8/2012
Označenie faktúry: 0125100822
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 247, 90 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za august
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.8.-31.8.2012 Hlasové služby (21,64 €)  
Dátum zverejnenia: 1.8.2012-31.8.2012
Označenie faktúry: 2742018987
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 21,64 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.8.-31.8.2012 Hlasové služby (6,78 €)  
Dátum zverejnenia: 1.8.2012-31.8.2012
Označenie faktúry: 4312077046
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena:6,78 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

8/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 8/2012
Označenie faktúry: SH/455/2012 (87/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci august
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

22.8.2012 Prenájom pódia (500 €)  
Dátum zverejnenia: 22.8.2012
Označenie faktúry: 14/12
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ:M*S, Marián Snopko
Cena: 500 €
Popis faktúry: ozvučenie, osvetlenie a prenájom pódia
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

20.8.2012 Udržiavací poplatok za SW produkty (521 €)  
Dátum zverejnenia: 20.8.2013
Označenie faktúry: 2012038 (128/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Data System Soft BB, spol. s.r.o.
Cena: 521 €
Popis faktúry: udržiavací poplatok na rok 2013
za SW produkty
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

7/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 7/2012
Označenie faktúry: 0125100786 ( 81/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za júl
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

7/2012 Zber komunálneho odpadu (240,76 €)  
Dátum zverejnenia: 7/2012
Označenie faktúry: 0125100740 ( 80/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 240, 76 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za júl
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.7.-31.7.2012 Hlasové služby (17,41 €)  
Dátum zverejnenia: 1.7.2012-31.7.2012
Označenie faktúry: 1741028852 ( 79/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 17,41 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

20.7.2012 Vypracovanie geometrického plánu (290 €)  
Dátum zverejnenia: 20.7.2012
Označenie faktúry: 8/2012 (74/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ing. Merek Čillík- GEOPLÁN
Cena: 290 €
Popis faktúry: Vypracovanie geometrického plánu,
polohopisné a výškopisné zameranie prípojok inžinierskych sietí
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.7.-18.10.2012 Úhrada poistného (125,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.7.-18.10.2012
Označenie faktúry: (65/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa a.s.
Cena: 125,13 €
Popis faktúry: Avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.7.2012 Oprava a údržba miestneho rozhlasu (5805,59 €)  
Dátum zverejnenia: 18.7.2012
Označenie faktúry: 21228 (76/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: MERELI s.r.o.
Cena: 5805,59 €
Popis faktúry: Oprava a kompletná údržba miestneho rozhlasu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1-6/2012 Vyúčtovanie správnych poplatkov (56 €)  
Dátum zverejnenia: 5/2012
Označenie faktúry: 59/2012 (73/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Obec Slovenská Ľupča
Cena: 56 €
Popis faktúry: Vyúčtovanie správnych poplatkov za 1.polrok 2012 podľa zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.6.- 30.6.2012 Hlasové služby (8,78 €)  
Dátum zverejnenia: 1.6.2012-30.6.2012
Označenie faktúry: 4312059824 ( 69/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena:8,78 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.6.-30.6.2012 Hlasové služby (19,91€)  
Dátum zverejnenia: 1.6.2012-30.6.2012
Označenie faktúry: 7740031923 ( 70/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 19,91 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

6/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 6/2012
Označenie faktúry: SH/333/2012 (66/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za pokytnuté právne služby
v mesiaci jún
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

6/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 6/2012
Označenie faktúry: 0125100635 ( 67/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za jún
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

6/2012 Zber komunálneho odpadu (201,53 €)  
Dátum zverejnenia: 6/2012
Označenie faktúry: 01251004641 ( 68/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 201,53 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za jún
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

15.6.2012 Audit ročnej účtovnej uzávierky (240 €)  
Dátum zverejnenia: 15.6.2012
Označenie faktúry: 12024 ( 64/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ing. Eva Kútiková
Cena: 240 €
Popis faktúry: audit ročnej účtovnej uzávierky
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.5.-31.5.2012 Hlasové služby (19,40 €)  
Dátum zverejnenia: 1.5.2012-31.5.2012
Označenie faktúry: 5739037088 ( 62/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 19,40 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

5/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 5/2012
Označenie faktúry: 0125100443 ( 61/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za máj
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

5/2012 Zber komunálneho odpadu (372,74 €)  
Dátum zverejnenia: 5/2012
Označenie faktúry: 0125100452 ( 60/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 372,74 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za máj
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

5/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 5/2012
Označenie faktúry: SH/266/2012 (59/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci máj
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

21.5.2012 Dodávka a montáž WC kabín (1326,0 €)  
Dátum zverejnenia: 21.5.2012
Označenie faktúry: 20120146 (58/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Cb- obchod,sužby,výstavba s.r.o.
Cena: 1326 €
Popis faktúry: dodávka a montáž WC kabín
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10.5.2012 Reklamné predmety (552 €)  
Dátum zverejnenia: 10.5.2012
Označenie faktúry: 2012/0041
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: WEBRA SYSTEM, s.r.o.
Cena: 552 €
Popis faktúry: reklamné predmety
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9.5.2012 Odvoz kontajnerov (398,31 €)  
Dátum zverejnenia: 9.5.2012
Označenie faktúry: 320449 ( 53/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: ICEKO-ONYX, s.r.o.
Cena: 398,31 €
Popis faktúry: odvoz kontajnerov, usladnenie odpadu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

7.5.2012 Dodávka žľabov (750 €)  
Dátum zverejnenia: 7.5.2012
Označenie faktúry: 11/H/2012 ( 52/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ján Hubač
Cena: 750 €
Popis faktúry: dodávka žľabov na odvod vody a mrazuvzdornej dlažby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

7.5.2012 Stavebné práce (2500 €)  
Dátum zverejnenia: 7.5.2012
Označenie faktúry: 10/H/2012 ( 51/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ján Hubač
Cena: 2500 €
Popis faktúry: pokládka zámkovej dlažby na Obecnom úrade
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3.5.2012 Montáž zdravotechniky (220,44 €)  
Dátum zverejnenia: 3.5.2012
Označenie faktúry: 120009 ( 47/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Dobrík Ján - montáž ÚK, voda, plyn
Cena: 220,44 €
Popis faktúry: dodávka a montáž zdravotechniky
na objekte Obecný úrad, Kultúrny dom
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.4.- 31.4.2012 Hlasové služby (5,00 €)  
Dátum zverejnenia: 1.4.2012-30.4.2012
Označenie faktúry: 4312041089 ( 54/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena:5,00 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.4.- 31.4.2012 Hlasové služby (17,94 €)  
Dátum zverejnenia: 1.4.2012-31.4.2012
Označenie faktúry: 3738044012 ( 50/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 17,94 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

4/2012 Zber komunálneho odpadu (256,81 €)  
Dátum zverejnenia: 4/2012
Označenie faktúry: 0125100347 ( 48/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, s.r.o.
Cena: 256,81 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za apríl
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

20.4.2012 Elektroinštalačné práce (1113,42 €)  
Dátum zverejnenia: 20.4.2012
Označenie faktúry: 011/2012 ( 41/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Milan Gondáš
Cena: 1113,42 €
Popis faktúry: elektroinštalačné montážne práce
na stavbe-šatne pri futbalovom ihrisku
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

19.4.2012 Stavebné práce (630 €)  
Dátum zverejnenia: 19.4.2012
Označenie faktúry: 2012/019 ( 45/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Mesík Dušan- Staveb.-Obchodná činnosť
Cena: 630 €
Popis faktúry: stavebné práce-šatne pri futbalovom ihrisku
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

19.4.2012 Stavebne práce, stavebný materiál (4000 €)  
Dátum zverejnenia: 19.4.2012
Označenie faktúry: FV20120005 ( 44/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: MASTAVING, s.r.o.
Cena: 4000 €
Popis faktúry: stavebné práce, stavebný materiál
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.4-18.7.2012 Úhrada poistného (125,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.4.-18.7.2012
Označenie faktúry: (24/12)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa a.s.
Cena: 125,13 €
Popis faktúry: avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.4.2012 Dovoz stavebného materiálu (511,20 €)  
Dátum zverejnenia: 18.4.2012
Označenie faktúry: 1200072 ( 42/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Miroslav Kliment
Cena: 511,20 €
Popis faktúry: dovoz piesku do priestorov športových kabín
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.4.2012 Stavebné práce (474 €)  
Dátum zverejnenia: 18.4.2012
Označenie faktúry: 6/H//2012
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ján Hubač
Cena: 474 €
Popis faktúry: výstavba športových kabín
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

17.4.2012 Maliarske a stavebné práce (1515 €)  
Dátum zverejnenia: 17.4.2012
Označenie faktúry: 02/2012
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Mesík Vladimír
Cena: 1515 €
Popis faktúry: maliarske a stavebné práce
na objekte športových kabín
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

16.4.2012 Montáž vodovodnej prípojky (57,92 €)  
Dátum zverejnenia: 16.4.2012
Označenie faktúry: 27110126 (43/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Veolia, a.s.
Cena: 57,92 €
Popis faktúry: montáž vodovodnej prípojky a vodomeru
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

16.4.2012 Nákup stavebného materiálu (827,34 €)  
Dátum zverejnenia: 16.4.2012
Označenie faktúry: 1201010322
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stavivá Garaj, s.r.o.
Cena: 827,34 €
Popis faktúry: nákup stavebného materiálu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10.4.2012 Vodovodná prípojka (100 €)  
Dátum zverejnenia: 10.4.2012
Označenie faktúry: 29910721
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Veolia, a.s.
Cena: 100 €
Popis faktúry: záloha na vodovodnú prípojku + VDM
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

2.4.2012 Nákup žiariviek (22,14 €)  
Dátum zverejnenia: 2.4.2012
Označenie faktúry: 120031 (30/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: TIPLUX s.r.o.
Cena: 22,14 €
Popis faktúry: nákup žiariviek
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.3.-31.3.2012 Hlasové služby (7,72 €)  
Dátum zverejnenia: 1.3.2012-31.3.2012
Označenie faktúry: 4312031569 ( 33/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia , a.s.
Cena: 7,72 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.3.-31.3.2012 Hlasové služby (25,85 €)  
Dátum zverejnenia: 1.3.2012-31.3.2012
Označenie faktúry: 9737049672 ( 32/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 25,85 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3/2012 Zber komunálneho odpadu (255,03 €)  
Dátum zverejnenia: 3/2012
Označenie faktúry: 0125100260 ( 35/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 255,03 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za marec
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3/2012 Zber separovaného odpadu (20,06 €)  
Dátum zverejnenia: 3/2012
Označenie faktúry: 0125100317 ( 34/12 )
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za marec
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 3/2012
Označenie faktúry: SH/147/2012 (31/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci marec
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

30.3.2012 Nákup stavebného materiálu (122 €)  
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
Označenie faktúry: 1201010238 (29/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Stavivá Garaj s.r.o.
Cena: 122 €
Popis faktúry: nákup stavebného materiálu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

30.3.2012 Nákup elektrického ohrievača (536,40 €)  
Dátum zverejnenia: 30.3.2012
Označenie faktúry: VF20/12 (28/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Morganit s.r.o.
Cena: 536,40 €
Popis faktúry: nákup elektrických zásobníkov TUV
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

28.3.2012 Nákup svietidiel ( 205,92 € )  
Dátum zverejnenia: 28.3.2012
Označenie faktúry: 120028 (27/2012)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: TIPLUX s.r.o.
Cena: 205,92 €
Popis faktúry: údržba verejného osvetlenia
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9.3.2012 Maliarske a stavebné práce (750 €)  
Dátum zverejnenia: 9.03.2012
Označenie faktúry: 001/2012
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Mesík Vladimír
Cena: 750 €
Popis faktúry: maliarske a stavebné práce
na objekte športových kabín
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

10.2.2012 Zimná údržba komunikácií (640,80€)  
Dátum zverejnenia: 10.2.2012
Označenie faktúry: 1202
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: AGRO PRIECHOD, s.r.o.
Cena: 640,80 €
Popis faktúry: zimná údržba komunikacií
Dokumenty
faktúra.jpg

 

1.2-29.2.2012 Hlasové služby (14,84 €)  
Dátum zverejnenia: 1.2.-29.2.2012
Označenie faktúry: 4312027514
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia, a.s.
Cena: 14,84€
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

2/2012 Zber komunálneho odpadu (262,17€)  
Dátum zverejnenia: 2/2012
Označenie faktúry: 0125100090
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko,a.s.
Cena: 262,17 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za február
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

24.1.2012 Autodoprava za odvoz snehu (252€)  
Dátum zverejnenia: 24.1.2012
Označenie faktúry: 1200004
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Miroslav Kliment
Cena: 252 €
Popis faktúry: fakturovanie autodopravy za odvoz snehu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

19.1.2012 Murárske a maliarske práce (168€)  
Dátum zverejnenia: 19.1.2012
Označenie faktúry: 01/2012
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Vladimír Čunderlík
Cena: 168 €
Popis faktúry: murárske a maliarske práce
v objekte Výrobňa perníkov Baláže
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.1.-18.4.2012 Úhrada poistného (125,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.1.-18.4.2012
Označenie faktúry: 1/12
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.
Cena: 125,13 €
Popis faktúry: avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

16.1.2012 Zimná úržba komunikácií (480€)  
Dátum zverejnenia: 16.1.2012
Označenie faktúry: 2012/001
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Mesík Dušan, Staveb.-obchodná činnosť
Cena: 480 €
Popis faktúry: práce so stavebným strojom- zimná údržba, odvoz snehu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

2.1.2012 Informačný systém samosprávy (32,86 €)  
Dátum zverejnenia: 2.1.2012
Označenie faktúry: 313297
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SAMNET- Informačný systém samosprávy
Cena: 32,86 €
Popis faktúry: zasielanie informácií o dotáciách
a garantoch pre samosprávu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.1.-31.1.2012 Hlasové služby (10,84€)  
Dátum zverejnenia: 1.1.-31.1.2012
Označenie faktúry: 4312011710
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: GTS Slovakia, a.s.
Cena: 10,84 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.1.2012-31.12.2012 Obecný rozhlas (14,28€)  
Dátum zverejnenia: 1.1.-31.12.2012
Označenie faktúry: 2121103641
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SOZA
Cena: 14,28 €
Popis faktúry: obecný rozhlas
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1/2012 Zber komunálneho odpadu (253,25€)  
Dátum zverejnenia: 1/2012
Označenie faktúry: 0125100036
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 253,25 €
Popis faktúry: zber komunálneho odpadu za január
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1/2012 Zber separovaného odpadu (20,06€)  
Dátum zverejnenia: 1/2012
Označenie faktúry: 0125100018
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko,a.s.
Cena: 20,06 €
Popis faktúry: zber separovaného odpadu za január
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1/2012 Poskytnutie právnej pomoci (31,76€)  
Dátum zverejnenia: 1/2012
Označenie faktúry: SH/007/2012
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci január
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

Obecný spravodaj

Balážske zvesti

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 28/14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 43

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva