Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia: Finančná

Predseda : Mgr. Juraj Rusko
Členovia : Ing. Michaela Blašková, Vladimír Čunderlík, Ing. Miroslav Tišliar, Mgr. Matej Vavrek,  Ing. Viera Sobolová

 

Komisia: Životného prostredia, výstavby, lesného a vodného hospodárstva

Predseda : Ing. Michaela Blašková
Členovia : Vladimír Čunderlík, Ing. Miroslav Tišliar, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek, Ing. Vladimír Sobol

 

Komisia: Na ochranu verejného poriadku

Predseda : Ing. Miroslav Tišliar
Členovia : Ing. Michaela Blašková, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek, Vladimír Čunderlík, Milan Zátroch


Komisia: Kultúrna a sociálna komisia

Predseda : Mgr. Matej Vavrek
Členovia : Ing. Michaela Blašková, Vladimír Čunderlík, Mgr. Juraj Rusko, Ing. Miroslav Tišliar, Jozef Chaban

 
Komisia: Športová komisia

Predseda : Vladimír Čunderlík
Členovia :  Ing. Michaela Blašková, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek, Ing. Miroslav Tišliar, Michal Čunderlík