Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

Oznamy

22.02.2019

Detský karneval sa presúva na termín 9.3.2019

Obecný úrad Baláže oznamuje občanom, že detský karneval sa presúva na termín 9.3.2019, kvôli zvýšenej chorobnosti detí a rodičov!!!

Detail Oznamy a akcie

20.02.2019

Propagácia projektu

"Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom"

Detail Oznamy a akcie

28.01.2019

Pozvánka na prvé verejné zasadnutie OZ

Starosta obce Baláže zvoláva prvé verejné zasadnutie OZ v Balážoch v roku 2019. Prvé verejné zasadnutie OZ v Balážoch sa bude konať: - 1. 2. 2019 - o 18:00 hod. - v zasadačke Obecného úradu Baláže

Detail Oznamy a akcie

24.01.2019

Postup pri registrácií chovov s jednou ošípanou

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) informuje obyvateľov o postupe registrácie chovov s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu.

Detail Oznamy a akcie

17.01.2019

Detský karneval - 23.2.2019

.

Detail Oznamy a akcie

16.01.2019

Trieďme odpad!

.

Detail Oznamy a akcie

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže