Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

09.02.2018

Pozvánka do divadla

Divadelné predstavenie "Škola základ života"

Detail Oznamy a akcie

11.12.2017

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Detail Oznamy a akcie

06.12.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Detail Oznamy a akcie

21.11.2017

Príde k nám Mikuláš...

Príde k nám Mikuláš...

Detail Oznamy a akcie

05.11.2017

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Detail Oznamy a akcie

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže