Baláže


Vítame Vás, ste náš 139954 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


 

 

 

 

  

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.