Baláže


Vítame Vás, ste náš 108928 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


Oznam pre občanov
Realizácia zberu elektrických spotrebičov, železa a veľkoobjemového odpadu v obci:


Zber elektrických spotrebičov sa uskutoční v termíne od 04.04. do 10.04.2016.
Spotrebiče prinášajte do predzáhradky pri vstupe na Obecný úrad
/ Odvoz sa uskutoční dňa:11.04.2016/

Zber železa sa uskutoční v termíne:
od 11.04. do 17.04.2016.
Železo prinášajte do areálu bývalej školy
/ Odvoz sa uskutoční dňa:20.04.2016/

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v termíne: od 22.04. do 01.05.2016.
Veľkoobjemový odpad prinášajte do kontajnerov v areály bývalej školy
/ Odvoz sa uskutoční dňa:02.05.2016/

 

 

Pri príležitosti svetového "Dňa Zeme 2016" chceme zorganizovať brigádu za krajšie a čistejšie Baláže . Chceli by sme Vás všetkých, ktorí máte chuť zúčastniť sa tejto akcie poprosiť o pomoc . Podľa účasti budú skupinky rozdelené a vyčistia od odpadu jednotlivé úseky po Balážoch, alebo v blízkom okolí.Plánujeme dočistiť potoky Banská a Marková, vyzbierať odpad v okolí obce, atď. Po brigáde bude pripravené pre Všetkých malé občerstvenie v priestoroch športového areálu na futbalovom ihrisku.
Za pomoc vopred ďakujeme.
Stretneme sa v sobotu 23.4.2016 o 9.00 na Pľaci.

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.