Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

Oznamy

12.12.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

rozhodnutie predĺženia platnosti SP- NApre sieťové a el.služby

Detail Oznamy a akcie

12.12.2018

Oznámenie o zrušení prevádzkárne - Potraviny

Prevádzka prevádzkárne Potraviny na adrese Baláže 31, bude zrušená ku dňu 31.12.2018

Detail Oznamy a akcie

03.12.2018

Pozvánka na kultúrne podujatie MIKULÁŠ

Tradičná návšteva Mikuláša v našej obci

Detail Oznamy a akcie

29.11.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Detail Oznamy a akcie

18.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Detail Oznamy a akcie

14.10.2018

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Detail Oznamy a akcie

01.10.2018

Predchádzanie vzniku požiaru

Predchádzanie vzniku požiaru

Detail Oznamy a akcie

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže