Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

Oznamy

17.01.2019

Detský karneval - 23.2.2019

.

Detail Oznamy a akcie

16.01.2019

Trieďme odpad!

.

Detail Oznamy a akcie

11.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2019

informácie pre voliča

Detail Oznamy a akcie

04.01.2019

Upozornenie pre fyzické, právnické osoby a občanov

podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Detail Oznamy a akcie

28.12.2018

Folklórny súbor PARTIZÁN - nábor nových členov

Folklórny súbor PARTIZÁN pozýva do svojich radov záujemcov o hudbu, spev a tanec

Detail Oznamy a akcie

21.12.2018

Strategický dokumnet - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Strategický dokumnet - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

Detail Oznamy a akcie

18.12.2018

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019 - 1. polrok

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019 - 1. polrok

Detail Oznamy a akcie

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže