Baláže


Vítame Vás, ste náš 118780 návštevník

Obecný spravodaj

Newsletter a odkazy


 

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 27.9.2016 sa v našej obci začína zber elektroodpadov.

Elektroodpad - chladničky, práčky, televízory, vysávače, počítače a iné môžete priniesť na stabilné zberné miesto v obci, ktoré je na to určené - predzáhradka pri vstupe na obecný úrad. Zber elektroodpadov končí 2.10.2016.

Po zbere elektroodpadov bude nasledovať zber veľkoobjemových odpadov, ktorý sa začne od 7.10.2016. Veľkoobjemový odpad prineste tak ako doteraz do priestoru dvora bývalej školy, kde bude umiestnený veľkoobjemový kontajner. Žiadame občanov ak je to možné aby odpad rozobrali /skrine/ a v kontajneri uložili. Ukončenie zberu veľkoobjemového odpadu po naplnení kontajnera.

 

Likvidácia pneumatík

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch a podľa tohoto zákona zber ojazdených pneumatík musí zabezpečovať výrobca a distribútor pneumatík bezplatne.

 

OBEC ZBER PNEUMATÍK NEZABEZPEČUJE !!!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.