Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia: Životného prostredia, výstavby, lesného a vodného hospodárstva

Predseda : Bc. Michaela Blašková
Členovia : Vladimír Čunderlík, Oľga Kováčová, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek, Michal Čunderlík, Ing. Vladimír Sobol


Komisia: Finančná

Predseda : Mgr. Matej Vavrek
Členovia : Bc. Michaela Blašková, Vladimír Čunderlík, Oľga Kováčová, Mgr. Juraj Rusko, Bc. Martina Hrdinová, Pavol Kožiak, Ing. Vierka Sobolová


Komisia: Kultúrna a športová

Predseda : Vladimír Čunderlík
Členovia : Bc. Michaela Blašková, Oľga Kováčová, Ing. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek, Ing. Miroslav Tišliar, Milan Zátroch

 
Komisia: Sociálna a pre spoluprácu s občanmi

Predseda : Oľga Kováčová
Členovia :  Bc. Michaela Blašková, Vladimír Čunderlík, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek

 

Komisia: Na ochranu verejného záujmu

Predseda : Vladimír Čunderlík
Členovia : Bc. Michaela Blašková, Oľga Kováčová, Mgr. Juraj Rusko, Mgr. Matej Vavrek


Komisia: Na prešetrovanie sťažností a ochranu verejného poriadku

Predseda : Mgr. Juraj Rusko
Členovia : Bc. Michaela Blašková, Vladimír Čunderlík, Oľga Kováčová, Mgr. Matej Vavrek