Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

Oznamy

25.11.2022 - 11.12.2022

Verejná vyhláška

Detail Úradná tabuľa

15.11.2022

Dovolenka na Obecnom úrade

.

Detail Oznamy a akcie

04.11.2022

Dovolenka na Obecnom úrade

.

Detail Oznamy a akcie

04.11.2022

Zasadnutie OZ - 11.11.2022

.

Detail Oznamy a akcie

28.10.2022

Dovolenka na Obecnom úrade

.

Detail Oznamy a akcie

16.10.2022

Dovolenka na Obecnom úrade

.

Detail Oznamy a akcie

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže  

 

SMS POMOC 112

Dispečing elektrika - nahlasovanie porúch

0800 159 000

Dispečing vodárne - nahlasovanie porúch

0850 111 234

Dispečing Slovak Telekom - poruchy telefón

0800 123 777 

Regionálna správa ciest – dispečing - problémy s cestnou dopravou

048/472 39 01