Menu
Obec Baláže
obecBaláže
hore

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 12. 2018

2018/UC/600/0000001830

Zimná údržba miestnych komunikácií

660,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

18. 12. 2018

VF2018/11

oprava verejného osvetlenia

130,00 EUR

Juraj Barla

Obec Baláže

17. 12. 2018

2018/209

Konzultácie a školenia k elektronickej komunikácií

70,00 EUR

stred.sk, s.r.o.

Obec Baláže

11. 12. 2018

2018183

občerstvenie obložený chlebík 30 ks

21,00 EUR

Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM

Obec Baláže

11. 12. 2018

3353180378

zneškodnenie odpadu - 200301 zmesový komunálny odpad - 200307 objemný odpad - zákonný poplatok ko

464,47 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

11. 12. 2018

8222013473

poplatky za telekomunikačné služby (1.11.2018 - 30.11.2018)

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

5. 12. 2018

2018098

Vytiahnutie žumpy fekálnym vozom - športový areál Baláže.

136,00 EUR

Ľubomír Latinák

Obec Baláže

3. 12. 2018

1952018

Trovy za právne služby za mesiac november 2018

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

29. 11. 2018

20180329

Služba zodpovednej osoby

30,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

11. 11. 2018

3353180358

Zneškodnenie odpadu.

475,31 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

7. 11. 2018

2018206

Servis vozidla

53,52 EUR

Milan Králik - M.K.A.

Obec Baláže

3. 11. 2018

90/18

Trovy za právne služby za mesiac október 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

3. 11. 2018

89/18

Štátny znak

15,00 EUR

Ing. Viliam Slobodník - FREEHOLDER

Obec Baláže

3. 11. 2018

88/18

Údržba a servis počítačov. Doprava.

36,72 EUR

IT Servis, s.r.o.

Obec Baláže

30. 10. 2018

87/18

Ochrana osobných údajov

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

18. 10. 2018

2018014

Evidencia

296,00 EUR

Data System Soft BB s.r.o.

Obec Baláže

18. 10. 2018

20180354

Zbor pre občianske záležitosti - darčeky

144,88 EUR

Ján Grajzeľ

Obec Baláže

14. 10. 2018

18100071

Fotoplagát

54,00 EUR

CBS spol., s.r.o.

Obec Baláže

14. 10. 2018

2181237117

Vodné a stočné.

7,21 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Baláže

14. 10. 2018

2181237118

Vodné a stočné.

63,41 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Baláže

14. 10. 2018

2181237133

Vodné a stočné.

15,85 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Baláže

10. 10. 2018

80/18

Trovy za právne služby za mesiac september 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

10. 10. 2018

79/18

Vyúčtovanie správnych poplatkov.

150,00 EUR

Obec Baláže

Obec Slovenská Ľupča

10. 10. 2018

78/18

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

5. 10. 2018

3353180327

Zneškodnenie odpadu.

608,56 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

5. 10. 2018

VF2018005

Nájomné za pozemok podľa zmluvy.

33,20 EUR

Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Priechod

Obec Baláže

23. 9. 2018

74/18

Poistné.

118,74 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baláže

19. 9. 2018

73/18

Údržba PC a doprava.

37,20 EUR

IT Servis, s.r.o.

Obec Baláže

12. 9. 2018

71/18

Poplatky za telekomunikačné služby.

24,48 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

12. 9. 2018

72/18

Zneškodnenie odpadu.

287,92 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

30. 8. 2018

68/18

Služba zodpovednej osoby.

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

15. 8. 2018

1482018

Zabezpečenie hudobných produkcií na kultúrnom podujatí Deň obce.

1 200,00 EUR

JOZEF SMOLKA - JOLA

Obec Baláže

14. 8. 2018

12/18

Zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a pódia na kultúrnom podujatí Deň obce.

600,00 EUR

Marian Snopko

Obec Baláže

14. 8. 2018

65/18

Zneškodnenie odpadu.

430,94 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

10. 8. 2018

8214059168

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

10. 8. 2018

1801565

Licenčný poplatok.

240,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baláže

10. 8. 2018

62/18

Stavebné práce.

3 598,87 EUR

BARTOŠ STAV s.r.o.

Obec Baláže

10. 8. 2018

61/18

Stavebné práce.

9 958,04 EUR

BARTOŠ STAV s.r.o.

Obec Baláže

5. 8. 2018

60/18

Trovy za právne služby za mesiac júl 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

26. 7. 2018

58/18

Služba zodpovednej osoby.

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

9. 7. 2018

55/18

Trovy za právne služby za mesiac jún 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

9. 7. 2018

54/18

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

9. 7. 2018

53/18

Zneškodnenie odpadu.

278,58 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

3. 7. 2018

52/18

Poplatok za sociálne služby.

42,00 EUR

Mesto Banská Bystrica

Obec Baláže

3. 7. 2018

51/18

Služba zodpovednej osoby.

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

3. 7. 2018

50/18

Poistné

118,74 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baláže

13. 6. 2018

18060034

Fotomapa

312,00 EUR

CBS spol., s.r.o.

Obec Baláže

10. 6. 2018

45/18

Poistné.

118,74 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baláže

10. 6. 2018

3353180137

Zneškodnenie odpadu.

738,23 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

10. 6. 2018

8209996618

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

10. 6. 2018

0862018

Trovy za právne služby za mesiac máj.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

10. 6. 2018

18018

Audítorské overenie.

600,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Baláže

14. 5. 2018

2018VF014

Dopravné služby.

336,00 EUR

Bustrans J.M. s.r.o.

Obec Baláže

14. 5. 2018

8207989357

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

14. 5. 2018

20180001

Výroba reliéfov archeologických nálezov.

156,00 EUR

Art Archeology - Jozef Stankoviansky

Obec Baláže

14. 5. 2018

3353180116

Zneškodnenie odpadu.

299,14 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

2. 5. 2018

0682018

Trovy za právne služby za mesiac apríl 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

24. 4. 2018

2018086

Servis a údržba motorového vozidla.

129,72 EUR

Milan Králik - M.K.A.

Obec Baláže

16. 4. 2018

2181074519

Vodné a stočné.

8,64 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Baláže

16. 4. 2018

2181074508

Vodné a stočné.

25,94 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Baláže

16. 4. 2018

1010533701

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,82 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

16. 4. 2018

3353180085

Zneškodnenie odpadu.

305,68 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

8. 4. 2018

31-18010

Zimná údržba MK a posyp za zimné obdobie.

453,60 EUR

Barančia s.r.o.

Obec Baláže

8. 4. 2018

0482018

Trovy za právne služby.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

1. 4. 2018

1806743

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Baláže

18. 3. 2018

2018VF004

Dopravné služby

156,00 EUR

Bustrans J.M. s.r.o.

Obec Baláže

10. 3. 2018

8204005952

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

10. 3. 2018

3353180003

Zneškodnenie odpadu.

244,41 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

10. 3. 2018

0302018

Trovy za právne služby za mesiec február 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

25. 2. 2018

3181200005

Pripojenie nového kábla s poisťovacím lankom medzi lampou a obecným úradom.

97,44 EUR

BCF s.r.o.

Obec Baláže

25. 2. 2018

1805

Zimná údržba komunikácií.

240,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

17. 2. 2018

2181103105

Licencia na verejné použitie hudobných diel.

14,28 EUR

Soza

Obec Baláže

17. 2. 2018

2180122

Servis PC.

72,00 EUR

IT Servis, s.r.o.

Obec Baláže

11. 2. 2018

8202033866

Poplatky za telekomunikačné služby.

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

11. 2. 2018

3353170659

Zneškodnenie odpadu.

431,47 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

11. 2. 2018

0142018

Trovy za právne služby za mesiac január 2018.

31,76 EUR

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

11. 2. 2018

1804

Zimná údržba.

240,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

29. 1. 2018

1803

Zimná údržba

120,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

23. 1. 2018

1802

Zimná údržba

360,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

20. 1. 2018

1801

Zimná údržba

120,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

20. 1. 2018

VF2017003

Nájomné za pozemok

33,20 EUR

Urbárske združenie pozemkové spoločenstvo Priechod

Obec Baláže

20. 1. 2018

SK00142889

Propagácia

154,49 EUR

National Pen

Obec Baláže

8. 1. 2018

3353170625

Zneškodnenie odpadu

254,82 EUR

Waste Transport a.s.

Obec Baláže

8. 1. 2018

42018

Informácie o dotáciách a grantoch

32,86 EUR

SAMNET

Obec Baláže

8. 1. 2018

8200079030

Poplatky za telekomunikačné služby

20,58 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Baláže

8. 1. 2018

201803

Zimná údržba

240,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

8. 1. 2018

201802

Zimná údržba

120,00 EUR

AGRO Priechod s.r.o.

Obec Baláže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.