Menu
Obec Baláže
obecBaláže
hore

Archív faktúry

Faktúry 2015

Faktúry 2015

 

27.4.2015 Nájom nebytových priestorov (97,21 €)  
Dátum zverejnenia: 27.4.2015
Označenie faktúry: 002/2015 
Dodávateľ: Obec Baláže
Odberateľ: Slovak Telecom, a.s.
Cena: 97,21 €
Popis faktúry: nájom nebytových priestorov
v nehnuteľnosti "Pamätná izba SNP" za 1. polrok 2015
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

27.4.2015 Dobudovanie viacúčelového ihriska (5000 €)  
Dátum zverejnenia: 27.4.2015
Označenie faktúry: 3/H/2015 (41/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Ján Hubač
Cena: 5000 €
Popis faktúry: zálohová platba na prácu-
dobudovanie okolia viacúčelového ihriska
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.4. 2015 Údržba PC (48,36 €)  
Dátum zverejnenia: 18.4.2015
Označenie faktúry: (40/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: IT Servis, s.r.o.
Cena: 48,36 €
Popis faktúry: údržba PC
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.4.2015 - 18.7.2015 Úhrada poistného (132,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.4.2015 - 18.7.2015
Označenie faktúry: (31/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.
Cena: 132,13 €
Popis faktúry: avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9.4.2015 StVPS (4,21 €)  
Dátum zverejnenia: 9.4.2015
Označenie faktúry: 251074869
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: StVPS
Cena: 4,21 €
Popis faktúry: zúčtovanie vodného-
OÚ Baláže
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9.4.2015 StVPS (11,23 €)  
Dátum zverejnenia: 9.4.2015
Označenie faktúry: 251074867
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: StVPS
Cena: 11,23 €
Popis faktúry: zúčtovanie vodného-
Kultúrny dom
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

9.4.2015 StVPS (7,02 €)  
Dátum zverejnenia: 9.4.2015
Označenie faktúry: 251075202
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: StVPS
Cena: 7,02 €
Popis faktúry: zúčtovanie vodného-
Obec Baláže- športový areál
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

7.4 2015 Pluhovanie obce Baláže (480 €)  
Dátum zverejnenia: 7.4.2015
Označenie faktúry: 31502 (32/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JAPA BB s.r.o.
Cena: 480 €
Popis faktúry: pluhovanie obce Baláže
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3/2015 Zber komunálneho a separovaného odpadu (294,60 €)  
Dátum zverejnenia: 3/2015
Označenie faktúry: 155010357
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 294,60 €
Popis faktúry: množstevný zber komunálneho odpadu za marec
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

3/2015 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 3/2015
Označenie faktúry: SH/160/2015 (33/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci marec
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.3.- 31.3.2015 Hlasové služby (24,60 €)  
Dátum zverejnenia: 1.3.2015 - 31.3.2015
Označenie faktúry: 6772414368 (34/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 24,60 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.3.- 31.3.2015 Hlasové služby (5,94 €)  
Dátum zverejnenia: 1.3.2015 - 31.1.2015
Označenie faktúry: 4315027852 (35/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: BENESTRA, s.r.o.
Cena: 5,94 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

23.3.2015 Zvukový verejný prenos (33,50 €)  
Dátum zverejnenia: 23.3.2015
Označenie faktúry: 1506158 (30/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SLOVGRAM
Cena: 33,50 €
Popis faktúry: odmena výkonným umelcom
a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových
záznamov za verejný prenos prostredníctvom
technického zariadenia v kalendárnom roku 2015
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.2.- 28.2.2015 Hlasové služby (28,62 €)  
Dátum zverejnenia: 1.2.2015-28.2.2015
Označenie faktúry: 5771459514
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 28,62 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

2/2015 Zber komunálneho a separovaného odpadu (239,31 €)  
Dátum zverejnenia: 2/2015
Označenie faktúry: 155010142 (28/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 239,31 €
Popis faktúry: množstevný zber komunálneho odpadu za február
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.2.- 28.2.2015 Hlasové služby (3,76 €)  
Dátum zverejnenia: 1.2.2015- 28.2.2015
Označenie faktúry: 4315019256 (26/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: BENESTRA, s.r.o.
Cena: 3,76 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

2/2015 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 2/2015
Označenie faktúry: SH/090/2015 (27/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci február
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

23.2.2013 Zimná údržba miestnych komunikácií (72 €)  
Dátum zverejnenia: 23.2.2015
Označenie faktúry: 150059 (25/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Juraj Jágerský
Cena: 72 €
Popis faktúry: údržba miestnych komunikácií JCB nakladačom
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.2.2015 SOZA (14,28 €)  
Dátum zverejnenia: 18.2.2015
Označenie faktúry: 2151103960 (23/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SOZA
Cena: 14,28 €
Popis faktúry: autorská odmena za licenciu
na použitie hudobných diel
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

15.2.2015 Pluhovanie (600 €)  
Dátum zverejnenia: 15.2.2015
Označenie faktúry: 31501 (24/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JAPA BB s.r.o.
Cena: 600 €
Popis faktúry: pluhovanie obce Baláže
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.1.- 31.1.2015 Hlasové služby (25,46 €)  
Dátum zverejnenia: 1.1.2015-31.1.2015
Označenie faktúry: 1770485727 (21/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 25,46 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.1.- 31.1.2015 Hlasové služby (2,87 €)  
Dátum zverejnenia: 1.1.2015- 31.1.2015
Označenie faktúry: 4315012073 (20/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: BENESTRA, s.r.o.
Cena: 2,87 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1/2015 Zber komunálneho a separovaného odpadu (282,12 €)  
Dátum zverejnenia: 1/2015
Označenie faktúry: 155010020 (22/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 282,12 €
Popis faktúry: množstevný zber komunálneho odpadu za január
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1/2015 Poskytnutie právnej pomoci (31,76 €)  
Dátum zverejnenia: 1/2015
Označenie faktúry: SH/004/2015 (19/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: JUDr, Stanislav Hlinka,advokát
Cena: 31,76 €
Popis faktúry: poskytnutie právnej pomoci
z 31.12. 2001 za poskytnuté právne služby
v mesiaci január
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

21.1.2015 Pluhovanie (400 €)  
Dátum zverejnenia: 21.1.2015
Označenie faktúry: 2015011 (8/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Japa bb s.r.o.
Cena: 400 €
Popis faktúry: pluhovanie obce Baláže
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

18.1.2015 - 18.4.2015 Úhrada poistného (132,13 €)  
Dátum zverejnenia: 18.1.2015 - 18.4.2015
Označenie faktúry: (2/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.
Cena: 132,13 €
Popis faktúry: avízo na úhradu poistného
Dokumenty:
faktúra.jpg
 

 

13.1.2015 Prezentácia obce Baláže (300 €)  
Dátum zverejnenia: 13.1.2015
Označenie faktúry: 15/0026 (18/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: CBS spol, s.r.o.
Cena: 300 €
Popis faktúry: propagácia v knihe
Krásy Banskobystrického kraja
Dokumenty:
predfaktúra.jpg

 

12.1.2015 Zimná údržba (100,44 €)  
Dátum zverejnenia: 12.1.2015
Označenie faktúry: 10/2015/11 (17/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Banskobystricka regionálna správa ciest, a.s.
Cena: 100,44 €
Popis faktúry: zimná údržba miestnej komunikácie
- posyp zmiešaným materiálom
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

6.1.2015 SAMMET (32,86 €)  
Dátum zverejnenia: 6.1.2015
Označenie faktúry: 313297 (6/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SAMMET - Informačný systém samosprávy o.z.
Cena: 32,86 €
Popis faktúry: zasielanie informácii o dotáciách
a grantoch pre samosprávu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

5.1.2015 URBIS (49 €)  
Dátum zverejnenia: 5.1.2015
Označenie faktúry: 20150054 (1/15)
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: MADE spol. s.r.o.
Cena: 49 €
Popis faktúry: systémová podpora URBIS
(1.1.2015 - 31.12.2015)
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

4.1.2015 Údržbové práce (664 €)  
Dátum zverejnenia: 4.1.2015
Označenie faktúry: 1/2015
Odberateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Čunderlík Vladimír
Cena: 664 €
Popis faktúry: údržba športového areálu
a kultúrneho domu
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.12.- 31.12.2014 Hlasové služby (3,26 €)  
Dátum zverejnenia: 1.12.2014- 31.12.2014
Označenie faktúry: 4315004542 (5/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: BENESTRA, s.r.o.
Cena: 3,26 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

1.12.- 31.12.2014 Hlasové služby (23,45 €)  
Dátum zverejnenia: 1.12.2014- 31.12.2014
Označenie faktúry: 9769531433 (3/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Cena: 23,45 €
Popis faktúry: hlasové služby
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

12/2014 Zber komunálneho a separovaného odpadu (241,99 €)  
Dátum zverejnenia: 12/2014
Označenie faktúry: 145101682 (4/15)
Objednávateľ: Obec Baláže
Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s.
Cena: 241,99 €
Popis faktúry: množstevný zber komunálneho odpadu za december
Dokumenty:
faktúra.jpg

 

 

Obecný spravodaj

Balážske zvesti

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 4. 2024
dážď so snehom 8 °C 4 °C
štvrtok 25. 4. takmer jasno 12/2 °C
piatok 26. 4. takmer jasno 14/2 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 15/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Sviatok

Meniny má Juraj, Adalbert, Roger, Adalberta, Vojtecha, Vojteška

Zajtra má meniny Marek, Izmael, Marko, Markus