Menu
Obec Baláže
obecBaláže
hore

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo v Balážoch v súlade s dikciou § 18a ods. 2) a ods. 4) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe Uznesenia OZ č. 47/2023 zo dňa 25.8.2023

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce s pracovným úväzkom 2,67%, ktorá sa uskutoční dňa 20.10.2023 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Balážoch.

 

Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

 

Ďalšie požiadavky, ktoré sú výhodou, nie však podmienkou na výkon funkcie:

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

a) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) štruktúrovaný profesijný životopis,

c) úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4) písm. a)Zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení),

e) súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

f) informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín a spôsob doručenia písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce odovzdať spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej heslom: „NEOTVÁRAŤ – VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“ na Obecnom úrade v Balážoch najneskôr 14 dní pred termínom konania voľby, t. j. do 06.10.2023, 15,30 h.

 

Ďalšie informácie o vykonaní voľby:

  1. Spôsob vykonania voľby bude tajným hlasovaním.
  2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad a včas podá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami, bude zaradený do voľby ako kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce. Uchádzačom, ktorí si podali prihlášku, bude doručená pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred jej konaním.
  3. Po prezentácií všetkých prítomných kandidátov budú hlasovať poslanci OZ o jednotlivých kandidátoch podľa dikcie § 18a ods. 3) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.     
Dátum vloženia: 30. 8. 2023 14:17
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 8. 2023 16:29
Autor: Správce Webu

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obecný spravodaj

Balážske zvesti

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 28/14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/16 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 36

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva