Obsah

Výsledky volieb

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Balážoch

výsledky volieb - zápisnica