Obsah

Späť

Návrh VZN č.1 - 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 26. 10. 2022

Dátum zvesenia: 11. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť