Obsah

Úroveň vytriedenia komunálych odpadov za rok 2018

 

Obec Baláže oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzjajúci kalendárny rok 2018.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je: 10,95 %

Pre našu obec je najdôležitejší poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Jednoducho povedané, čím viac budeme separovať odpad - tým menej budeme platiť.

Úroveň vytriedenia komunálych odpadov za rok 2018 - tu ku stiahnutiu