Obsah

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Priechod

 

farské oznamy si môžete nájsť na uvedenej stránke

http://www.priechod.sk/farsky-urad/