Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o súpisné číslo Stiahnuté: 14x | 18.05.2022

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 413x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 291x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 262x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 343x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 280x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 185x | 18.06.2019

Stránka

  • 1