Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 260x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 372x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 259x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 238x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 320x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 250x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 151x | 18.06.2019

Stránka

  • 1