Obsah

Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2018 obec Baláže

tu ku stiahnutiu

 

Výročná správa Baláže 2018

tu ku stiahnutiu

 

Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2019 obec Baláže

tu ku stiahnutiu

 

Výročná správa Baláže 2019

tu ku stiahnutiu

 

Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2020 obec Baláže

tu ku stiahnutiu

 

Výročná správa Baláže 2020

tu ku stiahnutiu

 

Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31.12.2021 obec Baláže

tu ku stiahnutiu

 

Výročná správa Baláže 2021

tu ku stiahnutiu