Obsah

Farnost Priechod - oznam

Typ: ostatné
.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Milí farníci,

 

Rímskokatolícky farský úrad v Priechode so zármutkom Vám oznamuje, že od stredy 23.12.2020 je zakázané v našom okrese až do odvolania verejné slávenie bohoslužieb.

Oznam a patričná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú v prílohe.

 

O to viac srdečne Vás chcem pozvať zapojiť sa do 40 dňovej duchovnej obnovy nás osobne, manželstiev a rodín a cez nás aj našich farností a celej spoločnosti.

Zdá sa, že vírus covid nás oberá o mnoho dobra a veľa vecí, ktoré sme vnímali ako "normálne" a "bežné" a vidíme, že takými nie sú (vrátane zdravia i života). No vírus nás iste učí aj mnohým veciam.

Jednou z tých najdôležitejších je, že nás chce naučiť milovať iných viac než seba. Pozerať na druhých viac než na seba, na svoje vlastné záujmy a dobrá, ktoré mi vyhovujú... (jedným veľkým príkladom toho sú lekári a celý zdravotnícky personál...ale iste by sme kopec príkladov našli aj v našich najbližších kruhoch...) Áno, viac si môžeme uvedomiť a naučiť sa, že moje dobro je závislé na dobrote a láske tých druhých a na tom, ako sa aj oni správajú voči mne a ja voči ním. Ide o vzájomnosť, ktorú vytvára láska. Dobro sa stáva spoločným len ak prejde od "môjho ja" k "druhému ty", vtedy sa stane "našim", spoločným dobrom. Čím viac je dobro spoločné, tým viac sa stáva aj mojim dobrom. To sa najlepšie chápe a najlepšie sa tomu učí v rodine. A tak vidíme, že vírus nás učí  byť darom pre iných. Čím sa aj samotný vírus v istom zmysle paradoxne premieňa  na dar. 

 

Žiť tento čas spoliehaním sa "len" na vakcínu (hoci aj tá je isto dôležitým nástrojom pomoci) nám však neprinesie tú istotu a pokoj, po ktorých tak veľmi túžime vo svojich srdciach. Len Kristus, pokoj a Svetlo sveta má moc ich priniesť a preto prichádza na tento svet. Čas Vianoc a jeho narodenia by preto mohol priniesť svoje ovocie a úplne konkrétne odštartovať spôsob, akým zakúsime jeho živú prítomnosť uprostred našich rodín a povolaní. A s ním vstúpi láska, pokoj, nádej a istota. Krokom k tomuto môže byť 40 dňová duchovná obnova, do ktorej vás chcem pozvať a pozvať vás aj k tomu, aby ste túto iniciatívu šírili aj medzi ostatnými rodinami. Táto obnova sa bude konať na mnohých miestach v Poľsku. Zrodila sa v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského.

V čom spočíva jadro duchovnej obnovy? Prečo 40 dní? Kedy sa začne a dokedy potrvá?
Začne už o pár dní - presne 25.decembra a potrvá do 2. februára.

Je to presne 40 dní počas ktorých sa Mária, spolu so svojim domom po pôrode očisťovala podľa židovského zákona a 2. februára obetovala spolu so sv. Jozefom Ježiša Bohu v chráme. 

Počas 40. dní chceme aj my očistiť a zároveň zasvätiť naše manželstvá, rodiny, povolania Najsv. Trojici skrze Sv. Rodinu. Ako je možné sa zapojiť do tejto obnovy, čo je potrebné urobiť? Nie je toho až tak veľa, no iste to bude mať svoju silu:-)
Bolo by veľmi vhodné, aby sa duch. obnovy zúčastnila celá rodina, ak to bude pravda možné...

Pozývame vás, každý deň od 25.12. - 2.2.

1. Pomodliť sa v spolu v rodine Ž 51, v kt. budeme odprosovať Boha za hriechy a krivdy spáchané v našej rodine, čím nastúpime na cestu očisťovania našej rodiny, manželstva...

2. Pomodliť sa desiatok ruženca "Ktorý ťa Panna v nebi korunoval".
3. Pomodliť sa Ž 121, v ktorom budeme prosiť Boha o ochranu nášho manželstva a rodiny.

4. Každý štvrtok sa zúčastniť Euch. adorácie, najlepšie v kostole – ale ak to nebude možné, tak online alebo sa jednoducho v duchu preniesť pred bohostánok do vášho kostola a v tichosti zostať v Ježišovej prítomnosti – tak ako to robila sr. Faustína

5. Každý piatok si zbožne ucitiť kríž a poďakovať Ježišovi za jeho lásku a spásu. (tento úkon sa môže urobiť aj v rámci prvých troch modlitieb spomínaných vyššie)

 

Potom 2. februára na sviatok Obetovania Pána odovzdať - obetovať svoju rodinu, manželstvo Bohu skrze Sv. Rodinu a to cez tri jednoduché úkony:

1. Spolu sa pomodliť hymnus "Príď Duchu Svätý tvorivý"   alebo kto by chcel latinsky... (Veni Creator Spiritus). 

2. Pomodliť sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

3. Vlastnými slovami obetovať rodinu, manželstvo, kňazi - farnosť, reh. komunitu, Bohu skrze Sv. Rodinu

Ak sa chcete ešte viac inšpirovať pre túto aktivitu klikne na toto video (len 11. minút), pozvanie od o. Chmielewského aj so SVK titulkami.

Zasielame Vám tiež náš malý darček – vyhlásenie mimoriadneho roka sv. Jozefa.

 

Nech vám náš Pán, ktorého narodenie v Betleheme oslavujeme, prinesie požehnané ovocie do vašich životov, do života vašich rodín.

Všetci potrebujeme vidieť pravé Svetlo, ktoré prišlo na tento svet...


S láskou a v modlitbách 

Marek Iskra,

farár


Vytvorené: 24. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 12. 2020 13:53
Autor: Správce Webu