Obsah

Mikroregión


Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí:
 

  • Baláže
  • Kynceľová
  • Nemce
  • Podkonice
  • Priechod
  • Selce
  • Slovenská Ľupča
  • Špania Dolina

 

Ich spoločným cieľom je partnerstvo a spolupráca v oblasti cestovného ruchu, riešenia otázky zamestnanosti, občianskej vybavenosti, riešenia problémov životného prostredia a zachovania ľudových a miestnych tradícií.

Rozloha mikroregiónu je 12423 ha.
 

Mapa