Obsah

Letecký pohľad na Národnú kultúrnu pamiatku Kalište 2014 (stretnutie generácií)