Obsah

Rekonštrukcia cintorína

Rekonštrukcia cintorína

V lete 2013 sa nám podarila rekonštrukcia cintorína. Šikovné ruky vyrezali z našich stromov na cintoríne sochy- pannu Máriu a Jána apoštola- ďakujeme.