Obsah

Vybudovanie oplotenia v športovom areáli

.

Obec Baláže ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu, pomocou ktorej sme si mohli vybudovať oplotenie v športovom areáli a  ďakuje aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu počas realizácie uvedenej výstavby.