Obsah

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

.

Obec Baláže ďakuje Ministerstvu financií SR za poskytnutú dotáciu na zrekonštruovanie obecných komunikácií. Z uvedenej dotácie sa nám podaril zrekonštruovať problematický úsek v ulici Banská, kde sa pravidelne opakoval problém s prívalovými dažďami.