Obsah

Fizolňový deň 2016

Fizolňový deň 2016

 Dňa 23. 7. 2016 získali občania obce Baláže, manželia Kováčovci v Kynceľovej

na Fizolňovom dni pekné 2. miesto v súťaži varenia fazule.

Ďakujeme za reprezentáciu obce.