Obsah

70.výročie vypálenia obcí Baláže a Kalište

70.výročie vypálenia obcí Baláže a Kalište

Dňa 28.marca 2015 sa uskutočnil turistický pochod "Po stopách pratizánskej republiky" pri príležitosti 70. výročia vypálenia obcí Baláže a Kalište. Tichou spomienkou sme si pri zvonici uctili obete 2. svetovej vojny. Spoločne sme sa vybrali k partizánskym bunkrom. Pri tejto príležitosti bola otvorená aj expozícia na Kaliští. Po návrate na Baláže sa konala krátka pobožnosť. Pre všetkých účastníkov bol pripravený guláš a ochutnávka tradičných jedál, ktoré sa v minulosti varili a piekli.A v neposlednom rade nechybal ani kultúrny program.