Obsah

Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice 8.11.2014

Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice 8.11.2014

      Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice v Nemciach

   Zástupcovia obce sa dňa 8.11.2014 zúčastnili VIII. ročníka Celoslovenskej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera. Na uvedenom podujatí sa zúčastnili aj zahraničné mužstvá z Poľska a Českej republiky.
    Reprezentanti našej obce sa na podujatí nestratili, keď z 18 družstiev sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste za víťazom z Moravy.
   Za výbornú reprezentáciu obce naším zástupcom ďakujeme a k získaniu druhého miesta gratulujeme./foto tanier obce Baláže –II. miesto/