Obsah

BalážeObec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m . Obec  tvorí súčasť združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom. Nachádza sa v strede okresu Banská Bystrica.  Mikroregión vznikol v marci 2000. Tvorí ho osem obcí. Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina.
Počet obyvateľov má obec 222, rozloha obce je 1422 ha, prvá písomná zmienka je z roku 1529.O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí. Nálezom bronzových mečov liptovského typu je dokázané osídlenie už z doby bronzovej (1250 – 750 pred Kr.). V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku.

06.10.2017

Oficiálne sprístupnenie náučného chodníka k hrádku nad Balážami

Oficiálne sprístupnenie náučného chodníka k hrádku nad Balážami

Detail Oznamy a akcie

05.10.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Detail Oznamy a akcie

25.09.2017

Predchádzanie vzniku požiaru 2017

Predchádzanie vzniku požiaru 2017

Detail Oznamy a akcie

21.09.2017

Zber odpadov

Zber odpadov

Detail Oznamy a akcie

24.08.2017

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Detail Oznamy a akcie

Pozvánka

Pozvánka

Obec Baláže ponúka možnosť odpredaja budovy bývalej škôlky a obecného úradu.

Bližšie info na OÚ, tel. č. 048 / 419 60 79

Využiteľnosť priestorov: domov dôchodcov, penzión, hospic, bytové jednotky, denný stacionár, prípadne podľa záujmu investora.
 

Obec Baláže

 

Obec Baláže
Obec Baláže Obec Baláže
Obec Baláže