Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.08.2019

Zmluva o dielo č. 4/2019

Zmluva o dielo č. 4/2019

13 833,00 EUR

BARTOŠ STAV s.r.o.

Obec Baláže

14.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 999,00 EUR

STAVMAXBB

Obec Baláže

10.07.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb

13/2019

Neuvedené

Obec Baláže

Národný bezpečnostný úrad

10.07.2019

Zmluva o poskytnutie dotácie

14/2019

1 500,00 EUR

Obec Baláže

TJ Baláže

21.06.2019

Dohoda o skončení zmluvy dobrovoľnej dražby

11/2019

104,76 EUR

DD Dražby

Obec Baláže

21.06.2019

Zmluva č. 7492019ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

7492019ODD

1 000,00 EUR

Obec Baláže

Banskobystrický samosprávny kraj

12.06.2019

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb

10/2019

550,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Baláže

31.05.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.10.2016 v znení jej dodatkov

Dodatok č. 1

720,00 EUR

Ľuboš Komora

Obec Baláže

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

31,79 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o.

Obec Baláže

18.03.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

35,60 EUR

Obec Baláže

Slovak Telekom a.s.

15.03.2019

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvuy zo dňa 22.12.2017 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.12.2018

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvuy zo dňa 22.12.2

Neuvedené

Judr. Tatiana Čarská

Obec Baláže

19.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb a servisu pre IKT a správy počítačovej siete

Zmluva o poskytovaní služieb a servisu pre IKT a s

25,00 EUR

IT Servis, s.r.o.

Obec Baláže

18.02.2019

Zmluva o poskytnutie dotácie

Zmluva o poskytnutie dotácie

2 000,00 EUR

Rímsko katolícka cirkev, farnosť Priechod

Obec Baláže

01.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

864,00 EUR

Július Rusko

Obec Baláže

01.02.2019

Zmluva č. 3-2019 o poskytovaní služieb

č. 3/2019

25,00 EUR

Top privacy services s.r.o.

Obec Baláže

01.02.2019

Dohoda o skončení Zmluvy č. 24

24

Neuvedené

Mgr. Peter Plavec

Obec Baláže

21.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záu

160,00 EUR

Základná škola s materskou školou Priechod

Obec Baláže

01.01.2019

Príloha č.1 k Zmluve č. SZH0707201501

Príloha č.1 k Zmluve č. SZH0707201501

1 100,40 EUR

ENVI-PAK a.s.

Obec Baláže

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1