Obsah

Archív zmluvy

 Zmluvy 2012

 

23.7.2012 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa (0,0 €)  
Dátum zverejnenia: 23.7.2012
Dodávateľ: Obec Baláže
Objednávateľ: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Cena: 0,0 €
Popis zmluvy: zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb.- Obchodný zákonník


Dokumenty:
strana 1
strana 2
strana 3

 

15.5.2012 Zmluva o poskytnutí financnej dotacie na rok 2012 (1400 €)

 
Dátum zverejnenia: 15.5.2012
Prijímateľ: Obec Baláže
Poskytovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Cena: 1400 €
Popis zmluvy: Zmluva č. 228/2012/ODDTRFR o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
Názov projektu: oprava a kompletná údržba miestneho rozhlasu

Dokumenty:
strana 1
strana 2
strana 3
strana 4