Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 247x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 355x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 240x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 226x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 311x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 232x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 134x | 18.06.2019

Stránka

  • 1