Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 176x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 236x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 174x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 154x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 228x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 158x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 52x | 18.06.2019

Stránka

  • 1