Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 232x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 331x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 226x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 211x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 296x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 213x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 115x | 18.06.2019

Stránka

  • 1