Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 114x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 140x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 117x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 112x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 104x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 146x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 108x | 25.07.2017

Stránka

  • 1