Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 203x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 275x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 195x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 173x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 264x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 181x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 80x | 18.06.2019

Stránka

  • 1