Obsah

Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 252x | 25.07.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 361x | 25.07.2017

Ohlásenie vzniku-zániku poplatkovej povinnosti o komunálnom odpade Stiahnuté: 247x | 25.07.2017

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podani daňového priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 230x | 25.07.2017

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Stiahnuté: 314x | 25.07.2017

Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinosti k dani za psa Stiahnuté: 238x | 25.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 140x | 18.06.2019

Stránka

  • 1