Obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Typ: ostatné
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podkonice 2019-2028

Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Podkonice, 976 41 Podkonice 178, IČO:00313670 v zastúpení starostu obce  JUDr. Ivana Barlu, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podkonice 2019-2028“

 

Obec Baláže ako dotknutá obec oznamuje občanom, že je možné do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Balážoch počas stránkových hodín.


Vytvorené: 21. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2019 12:23
Autor: Správce Webu