Obsah

Oprava strechy kostola sv. Jozefa na Balážoch

Typ: ostatné
.

Milí občania Balážov,

Ako ste si určite všimli v pondelok 3.8.2020 až v piatok 14.8. 2020 prebiehali práce na oprave strechy a výmena strešnej krytiny na kostole sv. Jozefa na Balážoch, ktorý je dominantou obce. Dovoľte mi informovať Vás o zdarnom priebehu tejto opravy a súvislostiach ktoré tomuto predchádzali.

Informačná kampaň ktorá vysvetľovala dôvody, pre ktoré bolo potrebné urobiť výmenu krytiny a opravy krovu začala prebiehať v novembri 2018. Na jar 2019 boli oslovené postupne štyri firmy s prosbou o vytvorenie cenovej ponuky. Dňa 21.11.2019 boli do farskej ekonomickej rady prizvaní aj zástupcovia veriacich obce Baláže, pričom na tomto rokovaní bola zvolená forma realizácie prác dodávateľsky, pričom z predložených cenových ponúk bola vybraná bola firma Lamper. Zápisnica z rokovania rady podpísaná všetkými členmi ekonomickej rady, zástupcami veriacich z Balážov a bola odsúhlasená dekanským úradom v Slovenskej Ľupči. Na jej základe bola pripravená právnikom Biskupského úradu Zmluva o dielo s firmou Lamper ku ktorej dal súhlas ku zmluve o dielo diecézny biskup. Vypracovaná bola technická správa podpísaná architektom, vybavené bolo stavebné povolenie.

Ešte v roku 2019 vypracovaná a podaná bola projektová žiadosť na Banskobystrický samosprávny kraj o dotáciu (príspevok 9.000€). Žiadosti o dotáciu boli podané aj na Obec Baláže (príspevok 2.000€), Ministerstvo financií (neúspešne) a Biskupstvo Banská Bystrica (príspevok 1.000€). Súčasne prebiehala neustála zbierka na tento účel medzi veriacimi z našej a aj iných farností. Predpokladaná suma za vyhotovenie diela je 28.000 €. Každý milodar na tento účel je presne evidovaný a zverejnený na konci roka prehľadnou formou na nástenke. Všetkých, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu prác, nech Pán štedro odmení!

 

Marek Iskra, farár


Vytvorené: 14. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2020 16:01
Autor: Správce Webu