Obsah

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva

Typ: ostatné
.

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohopodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

 

ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blížkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.


Vytvorené: 17. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2019 09:52
Autor: Správce Webu