Obsah

Beh - Kordícky extrém 2019

Obec Baláže ďakuje občanom za reprezentáciu našej obce v súťaži Kordícky extrém - beh v obci Kordíky.